7020 2430 ekona@ekona.dk

Lejers installationsret

1 minuteread

Lejeren har altid ret til at foretage sædvanlige installationer i lejemålet. Det drejer sig fx om telefon, vaskemaskine, opvaskemaskine, køleskab og lignende installationer. Udlejeren kan kun modsætte sig, hvis han kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationerne. Lejeren skal give udlejer meddelelse, inden installationerne blive foretaget.

Lejeren har også ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne, herunder på ejendommen efter udlejerens anvisning. Er der opsat fællesantenne eller hybridnet, kan udlejeren i visse situationer godt modsætte sig opsætning af radio- og fjernsynsantenne.

Lejeren er erstatningsansvarlig for skade, der er forårsaget af de installationer, lejeren selv foretager. Udlejeren kan kræve, at lejeren ved forsikring eller på anden måde stiller fornøden sikkerhed (depositum) for opfyldelsen af erstatningsansvaret.

0
0
713
1 minuteread

Velkommen til ekona.dk

KbxBotIcon