7020 2430 ekona@ekona.dk

Hvordan skal storskrald håndteres?

1 minuteread

Affald, der ikke kan fjernes med den almindelige dagrenovation, skal fjernes af lejeren for egen regning og ved egen foranstaltning. Kasserede møbler, papkasser o.lign. må ikke sættes på/i trapper, gange, lofter, kældre og gård eller fortovsarealer.

0
0
716
1 minuteread

Velkommen til ekona.dk

KbxBotIcon