7020 2430 ekona@ekona.dk

Hvordan skal husholdningsaffald håndteres?

1 minuteread

Husholdningsaffald skal anbringes i omhyggeligt lukkede poser i ejendommens affaldscontainere eller afleveres i de specialindrettede affaldsøer på de kommunale fortovsarealer.

0
0
649
1 minuteread

Velkommen til ekona.dk

KbxBotIcon