7020 2430 ekona@ekona.dk

Hvor længe skal der betales for varme, vand og el efter opsigelse af lejemålet?

1 minuteread

Fraflyttende lejer hæfter for varme-, vand- og elforbrug frem til tidspunktet for frigørelse fra lejemålet. De fleste målere er fjernaflæste, så der vil altid være en aflæsning pr. skæringsdagen.

0
0
1463
1 minuteread

Velkommen til ekona.dk

KbxBotIcon