7020 2430 ekona@ekona.dk

Hvem skal være til stede ved flyttesynet?

1 minuteread

Lejer skal være til stede ved flyttesynet. Hvis lejer lader en anden møde op til fraflytningssynet, skal vedkommende medbringe en skriftlig fuldmagt, således at den befuldmægtigede kan godkende og underskrive fraflytningsrapporten på lejers vegne.

0
0
690
1 minuteread

Velkommen til ekona.dk

KbxBotIcon