7020 2430 ekona@ekona.dk

Hvad må fremlejes?

1 minuteread

Lejer har ret til at fremleje højst halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesrum, jf. Lejeloven.

Lejer har endvidere ret til at leje hele lejligheden ud i op til 2 år, når det drejer sig om et midlertidigt fravær på grund af sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse o.lign. Dog kan udlejer modsætte sig fremleje af hele lejligheden, når der er færre end 13 lejligheder i ejendommen, hvis der flytter flere personer ind end der er værelser, eller udlejer iøvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet.

0
0
363
1 minuteread

Velkommen til ekona.dk

KbxBotIcon