7020 2430 ekona@ekona.dk

Husdyr

1 minuteread

For alle lejemål gælder, at det ikke er tilladt at holde husdyr.

Husdyr er dog en almindelig del af mange lejeres liv, og der kan som følge heraf gives tilladelse til at holde bestemte mindre husdyr, hvis tilstedeværelse ikke skønnes at være til gene for ejendommenes øvrige lejere. Der vil dog aldrig blive givet tilladelse til hund eller kat.

Tilladelse gives efter skriftlig henvendelse til administrationen og vil i så fald blive tilføjet som et tillæg til lejekontrakten.

3
0
396
1 minuteread

Velkommen til ekona.dk

KbxBotIcon