7020 2430 ekona@ekona.dk

Betaling af husleje

1 minuteread

Lejen forfalder til betaling den 1. i hver måned (eller kvartal) og skal indbetales til en af udlejer anvist bankkonto. Kontonummeret fremgår af lejekontrakten. Sidste rettidige betalingsdag er dog 3. hverdag efter forfaldsdagen. Såfremt forfaldsdagen eller den 3. hverdag er en lørdag, udskydes forfaldsdagen/sidste rettidige betalingsdag til den følgende hverdag.

Da vores administrationssystem er baseret på automatisk EDB-behandling af lejeopkrævninger m.v., skal alle lejere tilmelde sig Betalingsservice i deres bank, så lejen betales automatisk og rettidigt hver måned.

Tilmelding kan ske via netbank eller ved direkte henvendelse til lejers pengeinstutut.

Betaling af leje er pligtig pengeydelse i henhold til Lejeloven. Betales lejen, a conto varme eller anden pligtig pengeydelse for sent eller slet ikke, kan udlejer pålægge lejer et påkravsgebyr. Beløbet er et fast beløb og er også en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

At leje, a conto varme, påkravsgebyr m.v. er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, betyder at udlejer kan hæve lejeaftalen, såfremt lejer ikke betaler disse beløb inden en vis tidsfrist.

1
0
1027
1 minuteread

Velkommen til ekona.dk

KbxBotIcon